Odpylacze przemysłowe – ratunek dla zanieczyszczeń

Odpylacze przemysłowe – ratunek dla zanieczyszczeń

W kontakcie z dynamicznym procesem przetwarzania surowca przygotowuje się wiele odpadów produkcyjnych, wysyłanych do osobnego pojemnika i poddawanych recyklingowi. Oprócz tego, zawsze są mniejsze, pojedyncze lub większe suche cząsteczki pyłu, gazów lub oparów...